Calculator Bilka

Politica de confidențialitate

Prin intermediul acestui document GDPR, îți solicităm să ne furnizezi consimțământul tău pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal care te privesc în relație cu noi.

 
Cine suntem?

În relație cu tine suntem operator de date cu caracter personal (vom face referire în continuare la noi cu ”societatea”). Informațiile noastre de identificare le regăsești mai jos:

Denumire:

SC EXPERT TABLA SRL

Sediu:

ROMÂNIA , JUD.  MARAMUREȘ , Loc. Chiuzbaia, Oraş Baia Sprie, Nr. 228B, 

CUI:

48267810

 

Ce informații avem nevoie de tine?

Pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, ne dorim să colectăm de la tine următoarele elemente de date cu caracter personal:

 • Nume complet
 • Adresa din buletin
 • Adresa de livrare
 • Cont bancar
 • Număr de telefon
 • Email
 • Cod numeric personal
 • Serie și număr carte de identitate
 • precum și orice alt element de date cu caracter personal vă va fi solicitat de societate pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai jos.
 •  
 
De ce prelucrăm aceste informații?

Prelucrăm aceste elemente de date cu caracter personal pentru a întocmi facturi , oferte de preț , promoții și informații .

 

Cum îți poți retrage consimțământul?

Îți poți retrage consimțământul printr-un e-mail trimis la adresa contact@experttabla.ro care să conțină documentul completat intitulat ”Persoana Vizată – Cerere de exercitare a dreptului la ștergere” pe care îl găsiți pe experttabla.ro

 

DREPTURI SI OBLIGATII

Declar, pe propria răspundere, cunoscând faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie fals în declarații și se pedepsește conform art. 326 Cod Penal că îmi exprim în mod expres consimțământul, pentru ca societatea, în calitate de operator de date cu caracter personal, având următoarele date de identificare:

Denumire:

SC EXPERT TABLA SRL

Sediu:

ROMÂNIA , JUD.  MARAMUREȘ , Loc. Chiuzbaia, Oraş Baia Sprie, Nr. 228B

CUI:

48267810

să îmi prelucreze datele cu caracter personal pe care le furnizez societăți, personal sau prin reprezentant, indiferent de mediul transmiterii ( formulare tip, cereri scrise, sesizări, petiții, copii de pe documente etc.), fiind informat că această prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes personal.

Mi s-a adus la cunoștință că prelucrarea datelor mele personale va fi făcută în conformitate cu prevederile Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal a persoanelor și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare (”GDPR”) și a notei de informare a Organizației.

Mi s-a adus la cunoștință faptul că refuzul de a transmite aceste informații va duce la imposibilitatea furnizării și/sau prestării de către societate a serviciilor pe care le solicit, precum și la neîndeplinirea, în anumite cazuri, a obligațiilor prevăzute de legislația aplicabilă.

De asemenea, mi s-a adus la cunoștință că îmi pot retrage oricând consimțământul printr-o cerere formulată la adresa de email contact@experttabla.ro și că am următoarele drepturi potrivit Regulamentului UE 2016/679:
 • dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR);
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice,transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR);
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR);
 • dreptul de a primi datele personale care mă privesc într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);
 • dreptul de a mă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR);
 • dreptul de a-mi retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul meu. Înțeleg în mod expres că retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere aconsimțământului, articolul 7 GDPR);
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere(dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
 
Prin continuarea acestei proceduri accept toate procedurile enumerate mai sus.